Algemene verzorging:    
           
     
Het verzorgen van Orchideeën in zijn algemeen:
 

Soorten

Op de wereld zijn ruim 35.000 verschillende soorten orchideeën. Deze soorten groeien verspreid over de continenten onder zeer verschillende omstandigheden. Zo groeien er soorten tegen de stammen van bomen in nevelwouden van Zuid America en zijn er planten, die alleen voorkomen in bepaalde berggebieden van Zuid Oost Azië. Omdat orchideeën op zoveel verschillende plaatsen groeien is ergeen standaard verzorging aan te geven. Om te weten hoe een plant verzorgd moet worden is het belangrijk om na te gaan hoe een plant groeit in zijn natuurlijke leefomgeving.

Terrestrisch of Epifytisch

Planten die op stammen van bomen leven worden epifyten genoemd. Epifytisch groeiende orchideeën zijn bijvoorbeeld planten uit het geslacht Cattleya, Dendrobium, Oncidium, Phalaenopsis en Vada. Deze planten hechten zich met hun wortels vast aan de boom en nemen voedsel op dat met de regen langs de stam spoelt. Terrestrisch groeiende planten zijn planten, die op de bodem leven. Verschillende soorten van het geslacht Cymbidium en Paphiopedilum groeien op deze wijze. Veelal leven deze planten in de schaduw van bomen. Toch zijn er ook soorten die op meer open locaties groeien en hierdoor meer licht ontvangen.

In de huiskamer

De meeste orchideeën die in cultuur zijn gebracht zijn zeer geschikt om in de huiskamer te groeien. Met name kruisingen van de volgende soorten lenen zich er prima voor: Cattleya, Dendrobium, Miltonia, Oncidium, Paphiopedilium, Phalaenopsis en Vanda

Terraria, paludaria en kamerkas

Veel van de orchideeën zijn klein van formaat. Een goede mogelijkheid voor het kweken van deze miniatuursoorten is het hebben van een kamerkas. Zo'n kamerkas is op eenvoudige wijze te maken met behulp van enkele glasplaten. Door het gebruik van kustlicht wordt een eigen leefomgeving voor de planten gecreëerd. Liefhebbers van terraria en paludaria verwerken vaak orchideeën in de aankleding van de bak. Juist door het vochtige klimaat dat er veelal heerst zijn dit geschikte plaatsen om kleine orchideeënsoorten te laten groeien.

In de kas

Alle soorten orchideeën kunnen in een kas gekweekt worden. Het is echter wel belangrijk dat het klimaat van zo'n kas is afgestemd op de soorten planten die erin gekweekt worden. Omdat orchideeën in zulke diverse omstandigheden groeien zal er een keuze gemaakt moeten worden welk klimaat er in de kas heerst en welke soorten hierin goed gedijen. Algemeen zijn er 3 klimaten te onderscheiden:
1. De warme kas (tussen de 20 en 25 graden Celsius)
2. De gematigde kas(tussen de 15 en 20 graden Celsius)
3. De koele kas (tussen de 10 en 15 graden Celsius)