Orchideeën familie:    
           
     

Gebaseerd op het classificatiesysteem van Robert Louis Dressler

    Robert Louis Dressler (foto MBG)

Indeling van de Orchidaceae

Dressler deelt de orchideeënfamilie (Orchidaceae) onder in 5 onderfamilies, 22 tribi, 70 subtribi, ongeveer 850 geslachten en ongeveer 25.000 soorten.

De volgende vijf onderfamilies worden algemeen erkend:

  • Onderfamilie Apostasioideae: een monofyletische groep met de meest primitieve orchideeën, telt 2 geslachten en 16 soorten uit Zuidwest-Azië.
  • Onderfamilie Cypripedioideae: een monofyletische groep met 5 geslachten en ongeveer 120 soorten uit Zuid- en Midden-Amerika
  • Onderfamilie Vanilloideae: de eerste 'moderne' orchideeën met 15 geslachten en 180 soorten uit tropisch en subtropisch oostelijk Noord-Amerika
  • Onderfamilie Epidendroideae: een monofyletische groep die bijna 80% van alle orchideeënsoorten omvat, waaronder ook die van de voormalige onderfamilie Vandoideae. Telt meer dan 500 geslachten en ongeveer 20.000 soorten, wereldwijd verspreid.
  • Onderfamilie Orchidoideae: de tweede grootste groep 'moderne' orchideeën, met 208 geslachten en 3.630 soorten, wereldwijd verspreid.

De Apostasioideae en de Cypripedioideae zaten vroeger verenigd in de onderfamilie Diandrae (di-anther of twee-helmknoppen), de drie andere in de Monandrae. Deze benaming wordt nog steeds frequent gebruikt.

In totaal zijn er ongeveer 25.000 verschillende soorten orchideeën. Deze zijn onder te verdelen in een aantal grote groepen (families). Deze groepen hebben weer vele soorten onder zich. Enkele grote groepen zijn:

- De Cypripedioideae, met daarin de geslachten Cypripedilum, Paphiopedilum en Phragmipedium.
- De Orchidoideae, met daarin alle ondergrondse knol aardorchideeën, zowel Europese als tropische    geslachten.
- De Epidendroideae, hierin zijn nagenoeg alle tropische orchideeën geslachten in opgenomen,

Overzicht complete tabel

Complete lijst van soorten en geslachten en hun synoniemen